Susan

A D V I S E U R  S T R A T E G I E

“Onlangs heb ik de stap gemaakt van een grote woningcorporatie in Utrecht naar WonenBreburg, omdat ik van een meer operationele functie richting een strategische functie wilde bewegen. Als adviseur strategie kan ik hier met mijn onderzoeksvaardigheden aan de slag. Verbanden leggen tussen onderzoeksdata en de praktijk, daar houd ik van.”

“Ik ben verantwoordelijk voor drie dossiers. Naast het huurbeleid, ontwikkelen we een visie op studentenhuisvesting. Ik analyseer vraag en aanbod, bestudeer de ontwikkelingen en denk na over welke rol wij als woningcorporatie daar in de toekomst in willen spelen. Daarnaast houd ik me bezig met datagestuurd werken. Met behulp van data willen we beter inzichtelijk maken wat we doen en hoe we daarop kunnen sturen. Mijn doel is om de informatie die beschikbaar is vanuit externe onderzoeken van bijvoorbeeld gemeenten en CBS beter te benutten voor onze wijken en complexen.”

In- en extern netwerken en afstemmen
“Netwerken, afstemmen en lijntjes leggen – zowel binnen als buiten de organisatie – is een belangrijk onderdeel van mijn functie. Dat WonenBreburg zowel in Breda als Tilburg actief is, maakt mijn dagelijkse werk extra dynamisch. In elke stad heb ik met andere partners te maken. Zo ben ik lid van een klankbordgroep van de gemeente over de ontwikkeling van een buurtbarometer en overleg ik met andere corporaties over de studentenhuisvesting. Ook binnen WonenBreburg is er veel afstemming: ik schakel natuurlijk met mijn directe collega’s, maar bijvoorbeeld ook met de stadsregisseurs, wijkteamleiders en het bestuur.”

Intrinsieke motivatie
“WonenBreburg is een woningcorporatie die vooruit wil vanuit een ondernemingsplan met duidelijke doelstellingen. Wonen is voor iedereen, daar wil iedereen die hier werkt vanuit zijn of haar eigen kwaliteiten een bijdrage aan leveren. Die intrinsieke motivatie voel je direct als je hier binnenstapt. Bovendien staat iedereen open voor vragen. Collega’s maken tijd voor elkaar, helpen je op weg. Hoewel mijn team zelfsturend is, en iedereen z’n eigen taken en verantwoordelijkheden heeft, kun je altijd een beroep op elkaar doen.”

BEN JIJ DE NIEUWE COLLEGA DIE WIJ NODIG HEBBEN?

KLIK DAN HIER OM ALLE ACTUELE VACATURES TE BEKIJKEN