WonenBreburg zorgt er als woningcorporatie voor dat zo’n 40.000 mensen in Breda en Tilburg prettig wonen in één van onze (sociale) huurwoningen. Onze ruim 350 medewerkers zetten zich elke dag opnieuw in voor mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Zodat zij zich bij ons welkom voelen. Want dat is wat je bij WonenBreburg bent: welkom. 

Steeds weer staan wij voor nieuwe, forse uitdagingen als gevolg van maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. Juist daarom willen wij onszelf continu verbeteren, met als doel: bouwen aan en zorgen voor betaalbare en duurzame woningen in leefbare wijken. We werken wijkgericht dichtbij onze huurders, zodat we weten wat er speelt en wat er nodig is om huurders liefst in één keer goed en snel te helpen. 

Onze organisatie kan niet zonder sociaal betrokken medewerkers. Zij vormen het fundament van alles wat wij doen. Onze mensen zijn duidelijk in wat we kunnen, maar weten ook waar onze grenzen liggen. Ze tonen vakmanschap, houden elkaar scherp en hebben oog voor onze huurders. Zo vormen ze samen een professionele gesprekspartner voor andere (maatschappelijke) organisaties en partijen in de wijk. 

Vanuit een open en transparante organisatie leveren onze medewerkers elke dag een waardevolle bijdrage aan het woongenot van onze huurders. Met flexibele werktijden en aantrekkelijke arbeidsvoorwaarden, passend bij ieders persoonlijke wensen en voorkeuren, hebben we volop aandacht voor een goede werk-privébalans. Bovendien is er dankzij een jaarlijks opleidingsbudget alle ruimte om te werken aan persoonlijke én professionele groei. Zo zorgen we ervoor dat ook onze medewerkers zich welkom voelen bij WonenBreburg.

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Wij werken aan duurzame woningen met een laag energieverbruik. Zo houden we de woonlasten voor onze huurders betaalbaar. Ook kijken we kritisch naar de CO2-uitstoot van onze eigen organisatie. Met de Milieubarometer van Stichting Stimular hebben we onze CO2-voetafdruk in kaart gebracht. Door stappen te zetten op het gebied van kantoorhuisvesting, vervoer en verbruik van materialen verkleinen we onze voetafdruk.

Bevorderen diversiteit

Diversiteit binnen onze eigen organisatie is onze kracht om betere resultaten te behalen voor onze huurders. Wij leveren een bijdrage aan de werkgelegenheid voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, door mensen met een arbeidsbeperking met talent en passie voor het werk kansen te geven. We streven naar een divers personeelsbestand: van onze ruim 350 medewerkers is 44% vrouw en 56% man.

ENTHOUSIAST OVER WONENBREBURG?

BEKIJK ONZE VACATURES

V O L G     O N S