Werkomgeving


WonenBreburg richt zich als sociale woningcorporatie in het woningmarktgebied Breda-Tilburg op het huisvesten van mensen met beperkte kansen op de woningmarkt. Samen met onze huurders en andere belanghebbenden dragen wij bij aan leefbare wijken. We bieden een plezierige werkomgeving waar ruimte is voor ontwikkeling en doorstroom. We streven ernaar dat onze medewerkers zich blijven ontwikkelen, zodat ze vitaal blijven, flexibel, en duurzaam inzetbaar zijn. Hier bieden wij ook faciliteiten en ondersteuning voor, zoals interne of externe opleidingen en een eigen opleidingsbudget.

Verantwoordelijkheid ligt laag in de organisatie. Onze medewerkers worden uitgedaagd om binnen de richting van onze doelen zelf te kiezen. Hierdoor zullen we ook efficiëntie winnen qua overleg en coördinatie.
Het flexibel werkconcept sluit daarbij aan: een grote mate van vrijheid om werktijden vast te stellen wat betreft tijd en plaats. Dit draagt bij aan een goede balans tussen werk en privé en flexibiliteit richting klanten en collega’s.
Onze arbeidsvoorwaarden vallen onder de cao woondiensten en zijn marktconform.